Algemene gegevens

Les Belles Soeurs
Cesar Meeusstraat 11
9240 Zele

T:052 444 315

BE 0683 780 615

Retourneren

Terugbetalingsbeleid

ONLINE AANKOPEN RETOUREN 

Uiteraard hopen we dat je tevreden bent met je aankoop, maar mocht er toch een reden zijn waardoor dat niet zo is, dan heb je 7 dagen de tijd om je bestelling terug te sturen naar ons. Bij ontvangst zorgen wij dat je een terugbetaling ontvangt mits de items in perfecte conditie zijn en in de originele verpakking zitten. Wanneer het door u gekochte kledingstuk op hetzelfde moment in de winkel wordt verkocht, krijgt de verkoop in de winkel voorrang.

Retourneren via de post

  1. Vul het retourformulier in die steeds in uw bestelling zit.
  2. Verpak de items in de originele verpakking of een andere stevige verpakking. Voeg de originele factuur met je retourformulier toe aan het pakketje. Sluit de verpakking en tape ze stevig vast.
  3. Stuur het pakketje op naar: Les Belles Soeurs - Cesar Meeusstraat 11 - 9240 Zele.
    De kosten voor het retourneren van je bestelling zijn voor jouw rekening. We raden je aan om een bewijs van verzending met traceergegevens bij je te houden, want als je retourpakketje onderweg verloren zou gaan dan is dat niet onze verantwoordelijkheid.

Retourneren in de winkel

Je kunt je pakketje ook kosteloos retourneren in onze winkel. Vergeet zeker je factuur niet mee te nemen. Kies je optie AFHALEN IN DE WINKEL dan wordt het artikel terug betaald in de winkel indien deze toch niet voldoet aan je verwachtingen. 

Terugbetaling

Zodra jouw retour is ontvangen en goedgekeurd, sturen we je een e-mail om je op de hoogte te stellen van je terugbetaling. Vervolgens wordt je teruggave verwerkt en wordt het verschuldigde bedrag teruggestort via dezelfde betaalmethode als deze waarmee de oorspronkelijke bestelling betaald werd. De termijn van terugbetaling is 14 dagen.

Solden

Helaas is het niet mogelijk om artikelen in korting aangekocht te retourneren.

 

Verzending

Onze producten worden verzonden naar Belgïe.

Tarieven binnen Belgïe
Productprijs onder de €100 = €6,50
Productprijs boven de €100 = Gratis

Al onze pakjes binnen Blegïe worden veronden via Bpost. Trace code is beschikbaar na bestelling en verwerking.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Les Belles Soeurs.

Les Belles Soeurs is een Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid sinds 14 januari 2018
Cesar Meeusstraat 11, 9240 Zele - België
BTW BE0421.342.462.
RPR Sint-Niklaas
info: les3bellessoeurs@gmail.com
Tel +32 (0)9 444 315

Artikel 1 : Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Les Belles Soeurs met maatschappelijke zetel te Cesar Meeusstraat 11 in Zele (België), BTW BE0683.780.615, biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het "Les Belles Soeurs" assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij­  www.lesbellessoeurs.be.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke ((aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen(bv  artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bv maten, kleur , beschikbaarheid, leveringswijze of leveringstermijn, verzoeken wij u contact op te nemen met ons via les3bellessoeurs@gmail.com of  Tel 052/44 43 15

Les Belles Soeurs is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken.

Les Belles Soeurs is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4 : Aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Les Belles Soeurs assortiment online aan te kopen.De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Les Belles Soeurs. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

-via kredietkaart­
-via bankkaart

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Les Belles Soeurs. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Les Belles Soeurs te wijzen bijvoorbeeld eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Les Belles Soeurs beschikt, is de klant ingeval van niet-of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorafgaande behoudt Les Belles Soeurs zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikelen 7 : Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8 : Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 december 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.­

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Les Belles Soeurs op het nummer 0032 52 44 43 15 of les3bellessoeurs@gmail.com waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Les Belles Soeurs.­
Elk gebrek dient binnen 1 week na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.­

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9 : Verzakingstermijn of Herroepingsrecht. 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Les Belles Soeurs mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Les Belles Soeurs en de goederen binnen de 7 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan Les Belles Soeurs, Cesar Meeusstraat 11 - 9240 Zele - België . De artikelen dienen zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden met factuur of aankoopbewijs.

Zullen in geen geval worden teruggenomen :

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 10 : Privacy

Les Belles Soeurs verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Les Belles Soeurs toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Les Belles Soeurs bewaren op elk moment opvragen , verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Les Belles Soeurs uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres : Les Belles Soeurs - Cesar Meeusstraat 11 - 9240 Zele.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in-gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Les Belles Soeurs heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Les Belles Soeurs respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Les Belles Soeurs ter consultatie, wijziging of verwijdering. Les Belles Soeurs maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. Les Belles Soeurs houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Les Belles Soeurs, tel. 0032/52444315

Artikel 11 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Les Belles Soeurs om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12 : Les Belles Soeurs contact

Les Belles Soeurs is bereikbaar op het telefoonnummer 0032/(0)52444315, via e-mail op www.lesbellessoeurs.be of per post op het volgende adres
Les Belles Soeurs - Cesar Meeusstraat 11 - 9240 Zele - België

Artikel 13 : Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Les Belles Soeurs. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Les Belles Soeurs kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 14 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15 : Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd